Medlemmer og medlemsskabet

Alle medlemsskaber er pt udsolgt – send mail, hvis du vil på venteliste.
Man kan blive medlem i Butchers Heats saunafællesskab, når man er fyldt 18 år, såfremt der er plads i fællesskabet.

Man kan løbende blive medlem af fællesskabet, der er mulighed for at  købe 6 måneder eller 12 måneders medlemsskab, betalt forud.

Alle medlemmer får ved indmeldelse et armbånd, som fungerer som nøgle og adgang til saunaen. Man har pligt til at bære dette, når man anvender saunaen. Dette armbånd er personligt og må ikke udlånes til andre. Du mister dit medlemskab hvis du ikke overholder denne regel.

Såfremt armbåndet beskadiges eller mistes af medlemmet – skal et nyt købes for 200 kr.

Priser for medlemskab

Man kan løbende gennem året blive medlem af Butchers Heats saunafællesskab, medlemsskabet kører altid 1 år ad gangen, betalt forud. 

12 MÅNEDERS SAUNA medlemsskab koster 2.500 kr. UDSOLGT

6 MÅNEDERS medlemsskab 1.499 kr. UDSOLGT

Indmeldelsesgebyr 149  kr. (betales kun det første gang)

Alle med eller uden medlemsskab kan tilkøbe saunagus sessions for fra 220 kr./session og booke de ønskede sessions via Butchers Heat app eller hjemmeside

SAUNA ÅBNINGSTIDER

Mandag kl. 14.00 – kl. 18.00

Tirsdag kl. 06.00 – kl. 18.00 +  kl.22.00 – kl. 23.00.

Onsdag kl. 06.00 – kl. 23.00.

Torsdag kl. 06.00 – kl. 18.00 +  kl. 22.00 – kl. 23.00

Fredag kl. 14.00 – kl. 23.00

Lørdag kl. 07.00-09.00 + kl. 18.00- kl. 22.00

Søndag kl. 07.00 – 09.00 + kl. 13.00 – 22.00

I hele Juli måned er saunaen lukket

SAUNAGUS SESSIONS

Saunaen er lukket for medlemmer under saunagus sessions, men er velkommen til at købe adgangsbillet til vores events. 

Tirsdag,  kl.18.00 +  kl. 19.15  + kl. 20.30 

Torsdag, kl.18.00 +  kl. 19.15  + kl. 20.30 

Lørdag kl.09.00 + kl. 10.00 + kl. 11.00 

Søndag kl.09.00 + kl. 10.00 kl. 11.00 

Gusmester laver saunagus

Opstart i fællesskabet

Når du har betalt for dit medlemskab, skal du deltage i en introduktion til saunafællesskabet samt have udleveret dit personlige armbånd. Skriv til os og aftal nærmere om hvornår dette kan lade sig gøre mail@butchersheat.dk eller sms 21818832.

Når du er blevet medlem, bliver du tilmeldt automatisk betaling via vores udbyder Stripe. Du betaler for et år forud og har altså et års saunabrug. Du skal selv opsige dit medlemsskab inden dit år er gået, da du ellers automatisk betaler for et år mere. 

Når man køber medlemskab, får man kort introduktion til stedet og især ovnen, for at sikre korrekt håndtering. Det er vigtigt at retningslinjerne for håndtering af saunaovnen følges nøje, da det kan medføre drift problemer for mange andre end kun det enkelte medlem.

Fællesskabet forbeholder sig retten til at lukke saunaen ned, såfremt denne skal repareres kortvarigt. Dette uden kompensation for medlemmerne. Fællesskabet rengøres flere gange om ugen, hvor saunaen kortvarigt lukkes for adgang.

I åbningstiden må man gerne tage ophold på de borde og bænke områder udenfor saunaen. Det er en privat grund og der skal tages hensyn til det omkringliggende samfund. Der må ikke indtages alkohol omkring saunaen.

Udmeldelse af fællesskabet skal gøres pr. mail minimum 1 mrd før udløb. Man kan ikke overdrage medlemsskabet til en anden, sætte medlemsskabet i bero eller få refunderet den restende tid.

Gæster

Det er pt muligt at medbringe gæster i saunafællesskabet, dette kan dog med tiden ændre sig i takt med medlemsantallet stiger.

Gæster koster 100 kr. /pers. og giver adgang i 2 timers sauna ifølgeskab med et eksisterende medlem. Der må max medbringes 4 gæster pr. medlem. Hver gæst SKAL bære et GULT ´gæstearmbånd´, der ligger i øverste nøglebox, således kan andre medlemmer se at folk med gult armbånd er gæster.
Som medlem har man det fulde ansvar for at ens gæster opfører sig ordenligt og overholder alle regler i saunafællesskabet.

Der SKAL gives besked om hvilket tidsrum og hvor mange gæster der kommer, plus overføres betaling inden sauna adgang på sms 21818832 til Catrine, som skal bekræftes. Overholdes dette ikke, mister man sit medlemskab.

Nøglearmbånd

Nøglearmbåndet skal bæres synligt i saunaen under hele besøget. Armbåndet er personligt og må på intet tidspunkt udlånes til andre, sker dette er det udsmidnings årsag uden varsel! 

Smider man armbåndet væk, skal man straks skrive til os, så vi kan lukke ned for adgangen. Såfremt nøglearmbåndet beskadiges eller mistes af medlemmet – skal et nyt købes for 200 kr.

 

Ophold udenfor saunaen

I åbningstiden må man gerne tage ophold på de borde og bænke områder udenfor saunaen. Det er en privat grund og der skal tages hensyn til det omkringliggende samfund.

Der må ikke indtages alkohol og skrald skal smides i skraldespande der er opstillet til det samme. Der er ikke adgang til toilet og det er ikke tilladt at besørge udenfor.

Saunagus


Du kan som også ikke medlemmer købe dig ind  til vores saunagus sessions i den faste sauna for 220,- pr saunagus. Disse købes i appen via din  profil.

I de tidsrum hvor der afholdes gus kan man som saunamedlem,  ikke få adgang til saunaen.

Børn i fællesskabet

Børn kan ifølge et medlem, benytte saunaen på udvalgte dage og tidspunkter, samt deltage i børnegus mod betaling. Her skal man være være fyldt 7 år, og man betragtes som barn indtil man fylder 18 år.

Børnegus er uden deltagelse af forældre, men forældrene har det fulde ansvar for børnene under badning i koldtvandskar og ved deltagelse i gus.

Adfærdsregler for fællesskabet

 • Medlemmer har kun adgang med et synligt personligt nøglearmbånd.
 • Bip dig ind med armbånd, HVER gang du går ind i saunaen, også selvom døren er åben.
 • Dyp dig i vandet, inden du går ind i saunaen.
 • Sid på et håndklæde/klæde, som også dækker under fødderne, hvis du er på øverste bænk.
 • Intet vådt badetøj direkte på saunabænkene.
 • Ingen badesandaler/sko inde døre.
 • Tal dæmpet i saunaen og udvis hensyn til andre brugere.
 • Der må ikke udøves nogen former for sport og fysisk træning i saunaen.
 • Tag hensyn til andres blufærdighed.
 • Luk døren til saunaen stille og tag hensyn til varme udslippet.
 • Der må kun medtages vand i saunaen og vand skal medbringes i brudsikker flaske.
 • Ingen fødevarer i saunaen.
 • Der må ikke bruges skrubbesvampe, masker og bodyscrubs i saunaen.
 • Tag dit håndklæde med når du forlader saunaen.
 • Vis hensyn – hold din sved for dig selv, vrid ikke håndklædet i saunaen.
 • Man må gerne hælde vand på ovnen, tag hensyn til andre saunabrugere.
 • Der må ikke bruges olier eller dufte af andre end gusmestrene i saunaen.
 • Pas på – badebroen kan være glat.
 • Efterlad saunaen pæn og ren. Brug svaberen til at skrabe vand/sved hen til afløbet i fjerneste højre hjørne under bænkene.
 • Skyld gulvet med vand fra vanddunke i mellem gangen,- er disse tomme, så send venligst sms til Catrine tlf. 21818832 – tak. Bemærk at vandet i dunkene IKKE er drikkevand.
 • Alt ophold og udendørs badning sker på eget ansvar.