fbpx

Medlemsskab

Medlemmer og medlemsskabet.

Enhver der er fyldt 18 år, kan købe medlemskab såfremt der er plads i fællesskabet.

Man kan løbende blive medlem af fællesskabet, og dette kører altid 1 år ad gangen, betalt forud.

Alle medlemmer får ved indmeldelse et armbånd, som fungerer som nøgle og adgang til saunaen. Man har pligt til at bære dette, når man anvender saunaen. Dette armbånd er personligt og må ikke udlånes til andre. Du mister dit medlemskab hvis du ikke overholder denne regel.

Såfremt armbåndet beskadiges eller mistes af medlemmet – skal et nyt købes for 250,-

Priser for medlemskaber

Årligt SAUNA medlemsskab 2.500 kr. Adgang dagligt i saunaen fra kl. 06.00-22.00 (eksklusiv gussessions, se nedenfor)

Indmeldelsesgebyret for begge medlemsskaber er 399 kr.

Saunaen er åbent hele året – undtagen juli måned.

Alle over 18 år kan tilmelde sig til saunagus i Saunafællesskabet på Margretheholmen. Alle med eller uden  medlemsskan kan tilkøbe gussessions for kr. 185,- og booke de ønskede sessions via Butchers Heat app eller hjemmeside.

Fra den 22. Oktober 2020 vil der være afsat nedenstående tidsrum til saunagus sessions.

Tirsdag kl. 20.00 & 21.00

Torsdag kl. 19.00 & 20.00

Lørdag kl. 09.00

Søndag kl. 10.00 & 11.00

Hver 3. uge vil der være børnegus søndag kl. 12.00-13.00

Ifølge med et voksent medlem har børn adgang i saunaen:

Tirsdage kl. 17.00-18.00

Søndage kl. 12.00-13.00 (hver 3. uge betalings saunagus for børn)

Herudover er det ikke tilladt at tage børn med i saunaen. Du mister dit medlemskab hvis du ikke overholder denne regel!

Meld dig ind med det samme her. 

Opstart i fællesskabet

Når du har betalt for dit medlemskab, skal du tilmelde dig et intro kursus, hvor du  vil få introduktion til  saunafællesskabet og få udleveret dit personlige armbånd. Skriv til os og aftal nærmere om tilmelding til næste introhold mail@butchersheat.dk

Når du er blevet medlem, bliver du tilmeldt automatisk betaling via vores udbyder stripe. Du betaler for et år forud og har altså et års saunabrug. Du skal selv opsige dit medlemsskab inden dit år er gået, da du ellers automatisk betaler for et år mere. 

Saunagus

Du kan som også ikke medlemmer købe dig ind  til vores saunagus sessions i den faste sauna for 185,- pr saunagus. Disse købes i appen via din  profil. 

I de tidsrum hvor der afholdes gus kan man som saunamedlem,  ikke få adgang til saunaen.

Børn i fællesskabet

Børn kan ifølge et medlem, benytte saunaen på udvalgte dage og tidspunkter, samt deltage i børnegus mod betaling. Her skal man være være fyldt 7 år, og man betragtes som barn indtil man fylder 18 år.

Børnegus er uden deltagelse af forældre, men forældrene har det fulde ansvar for børnene under badning i koldtvandskar og ved deltagelse i gus. 

Åbningstider

Kun medlemmer har adgang til fællesskabet indenfor åbningstiden hvor der tilbydes sauna.

Saunaen er åben alle dage fra kl 06.00-22.00 I hele Juli måned er saunaen lukket.

Nøglearmbånd

Nøgle armbåndet skal bæres synligt i saunaen under hele besøget. Armbåndet er personligt og må på intet tidspunkt udlånes til andre, sker dette er det udsmidnings årsag uden varsel!  Smider man armbåndet væk, skal man straks skrive til os, så vi kan lukke for det. Et nyt koster 175 kr. 

Adfærdsregler for fællesskabet

 • Du skal have dyppet dig i vand inden du går ind i saunaen. 
 • Du skal sidde på et håndklæde.
 • Du må ikke have vådt badetøj direkte på saunabænkene.
 • Ingen sko i saunaen – badesko må heller ikke medtages i sauna, men kan stilles i omklædningsområdet.
 • Ingen indtagelse af alkohol i saunaen.
 • Der må ikke bruges olier eller dufte af andre end gusmestrene i saunaen.
 • Man må gerne hælde vand på ovnen, når man har deltaget i kort intro i forbindelse med opstart og armbåndsudlevering. Dog skal der tages hensyn til andre brugere. 
 • Der skal tales dæmpet i saunaen og generelt udvises hensyn til andre brugere. 
 • Der må ikke udøves nogen former for sport og fysisk træning i saunaen.
 • Luk døren til saunaen stille og tag hensyn til varme udslippet. 
 • Der må kun medtages vand i saunaen og vand skal medbringes i brudsikker flaske. 
 • Tag dit håndklæde med når du forlader saunaen.
 • Spørg før du hælder vand på ovnen – et nej skal respekteres. 
 • Hæld kun 2 skefulde vand på og vend timeglasset på væggen. Først når dette er tomt, kan der hældes mere vand på ovnen.
 • Vis hensyn – hold din sved for dig selv.
 • Der må ikke medtages fødevarer i saunaen.
 • Endvidere skal Københavns kommunes samt by og havns regler for badning overholdes.
 • Pas på – badebroen kan være glat.
 • Personer der lider af smitsomme sygdomme må ikke benytte saunaen.
 • Saunaen er ikke et privat rum – det du siger kan høres og kommenteres af andre.
 • Tag hensyn til andres blufærdighed.
 • Der må ikke bruges skrubbesvampe, masker og bodyscrubs i saunaområdet.
 • Saunaen må ikke forlades  med vand på gulvet – brug svaber, der står udenfor saunaen, så vi passer på de næste medlemmer ikke glider på gulvet. 
 • Der vil være mulighed for at aflåse mindre ejendele for medlemmer i et skab i saunaen fra midt december. Nøglen til det enkelte skab må IKKE tages med hjem og vil blive åbnet af ButchersHeat hvis det opdages. 
 • Øvrige tasker, tøj og sko af stilles udenfor saunaen, fra december i locker skabe, der kan låses med egne medbragte hængelåse – på eget ansvar.

Håndtering af ovn

Når man køber medlemskab, får man kort introduktion til stedet og især ovnen, for at sikre korrekt håndtering. Det er vigtigt at retningslinjerne for håndtering af saunaovnen følges nøje, da det kan medføre drift problemer for mange andre end kun det enkelte medlem.

Der må ikke stænkes saltvand på ovnen – kun det vand der er stillet til rådighed ude foran saunaen.

Fællesskabet forbeholder sig retten til at lukke saunaen ned, såfremt denne skal repareres kortvarigt. Dette uden kompensation for medlemmerne.

Oprydning og rengøring

Fællesskabet rengøres flere gange om ugen, hvor saunaen kortvarigt lukkes for adgang.

Hvert medlem skal sørge for at rydde op efter sig.

Der opstilles glemmekasse, som tømmes ugentligt.

Ophold udenfor saunaen

I åbningstiden må man gerne tage ophold på de borde og bænke områder udenfor saunaen. Det er en privat grund og der skal tages hensyn til det omkringliggende samfund. Der må ikke indtages alkohol og skrald skal smides i skraldespande der er opstillet til det samme. 

Forsikring

Som medlem er de faciliteter du benytter indenfor i saunaen forsikret.

Alt ophold og udendørs badning sker på eget ansvar.

Toilet adgang

Der er ikke adgang til toilet og det er ikke tilladt at besørge udenfor.

Udmeldelse af fællesskabet

Udmeldelse af foreningen kan når som helst ske men der sker ikke refundering.