Medlemsskab

Medlemmer og medlemsskabet.

Enhver der er fyldt 18 år, kan købe medlemskab såfremt der er plads i fællesskabet.

Man kan løbende blive medlem af fællesskabet, og dette kører altid 1 år ad gangen, betalt forud.

Alle medlemmer får ved indmeldelse et armbånd, som fungerer som nøgle og adgang til saunaen. Man har pligt til at bære dette, når man anvender saunaen. Dette armbånd er personligt og må ikke udlånes til andre. Du mister dit medlemskab hvis du ikke overholder denne regel.

Såfremt armbåndet beskadiges eller mistes af medlemmet – skal et nyt købes for 250,-

Priser for medlemskab

Årligt SAUNA medlemsskab 2.500 kr. Adgang dagligt i saunaen fra kl. 06.00-22.00 (eksklusiv gussessions, se nedenfor)

Indmeldelsesgebyret for begge medlemsskaber er 399 kr.

Saunaen er åbent hele året – undtagen juli måned.

Alle over 18 år kan tilmelde sig til saunagus i Saunafællesskabet på Margretheholmen. Alle med eller uden  medlemsskan kan tilkøbe gussessions for kr. 185,- og booke de ønskede sessions via Butchers Heat app eller hjemmeside.

Fra 24. Maj 2021 vil der være afsat nedenstående tidsrum til saunagus sessions.

Tirsdag kl. 19.00 & 20.00

Torsdag kl. 20.00 & 21.00

Lørdag kl. 09.00

Søndag kl. 10.00 & 11.00

Hver 3. uge vil der være børnegus søndag kl. 12.00-13.00

Ifølge med et voksent medlem har børn adgang i saunaen:

Tirsdage kl. 17.00-18.00

Søndage kl. 12.00-13.00 (hver 3. uge betalings saunagus for børn)

Herudover er det ikke tilladt at tage børn med i saunaen. Du mister dit medlemskab hvis du ikke overholder denne regel!

Meld dig ind med det samme her. 

Opstart i fællesskabet

Når du har betalt for dit medlemskab, skal du deltage i en introduktion til  saunafællesskabet have udleveret dit personlige armbånd. Skriv til os og aftal nærmere om hvornår dette kan lade sig gøre mail@butchersheat.dk.

Når du er blevet medlem, bliver du tilmeldt automatisk betaling via vores udbyder stripe. Du betaler for et år forud og har altså et års saunabrug. Du skal selv opsige dit medlemsskab inden dit år er gået, da du ellers automatisk betaler for et år mere. 

Saunagus

Du kan som også ikke medlemmer købe dig ind  til vores saunagus sessions i den faste sauna for 195,- pr saunagus. Disse købes i appen via din  profil. 

I de tidsrum hvor der afholdes gus kan man som saunamedlem,  ikke få adgang til saunaen.

Børn i fællesskabet

Børn kan ifølge et medlem, benytte saunaen på udvalgte dage og tidspunkter, samt deltage i børnegus mod betaling. Her skal man være være fyldt 7 år, og man betragtes som barn indtil man fylder 18 år.

Børnegus er uden deltagelse af forældre, men forældrene har det fulde ansvar for børnene under badning i koldtvandskar og ved deltagelse i gus. 

Åbningstider

Kun medlemmer har adgang til fællesskabet indenfor åbningstiden hvor der tilbydes sauna. Saunaen er åben alle dage fra kl 06.00-22.00. I hele Juli måned er saunaen lukket.

Nøglearmbånd

Nøgle armbåndet skal bæres synligt i saunaen under hele besøget. Armbåndet er personligt og må på intet tidspunkt udlånes til andre, sker dette er det udsmidnings årsag uden varsel!  Smider man armbåndet væk, skal man straks skrive til os, så vi kan lukke for det. Et nyt koster 250 kr. 

Adfærdsregler for fællesskabet

  • Kun adgang med et synligt personligt medlems armbånd.
  • Bip dig ind med armbånd, hver gang du går ind i saunaen, også selvom døren er åben.
  • Dyp dig i vandet, inden du går ind i saunaen.
  • Sid på et håndklæde/klæde som også dækker under fødderne, hvis du er på øverste bænk.
  • Intet vådt badetøj direkte på saunabænkene.
  • Ingen badesandaler/sko inde døre.
  • Tal dæmpet i saunaen og udvis hensyn til andre brugere.
  • Der må ikke udøves nogen former for sport og fysisk træning i saunaen.
  • Tag hensyn til andres blufærdighed.
  • Luk døren til saunaen stille og tag hensyn til varme udslippet.
  • Der må kun medtages vand i saunaen og vand skal medbringes i brudsikker flaske.
  • Ingen fødevarer i saunaen.
  • Der må ikke bruges skrubbesvampe, masker og bodyscrubs i saunaområdet.Tag dit håndklæde med når du forlader saunaen.
  • Vis hensyn – hold din sved for dig selv, vrid ikke håndklædet i saunaen.
  • Man må gerne hælde vand på ovnen, tag hensyn til andre saunabrugere.
  • Der må ikke bruges olier eller dufte af andre end gusmestrene i saunaen.
  • Pas på – badebroen kan være glat.
  • Efterlad saunaen pæn og ren. Brug svaberen til at skrabe vand/sved hen til afløbet i fjerneste højre hjørne under bænkene.
  • Alt ophold og udendørs badning sker på eget ansvar.

Når man køber medlemskab, får man kort introduktion til stedet og især ovnen, for at sikre korrekt håndtering. Det er vigtigt at retningslinjerne for håndtering af saunaovnen følges nøje, da det kan medføre drift problemer for mange andre end kun det enkelte medlem.

Fællesskabet forbeholder sig retten til at lukke saunaen ned, såfremt denne skal repareres kortvarigt. Dette uden kompensation for medlemmerne.

Oprydning og rengøring

Fællesskabet rengøres flere gange om ugen, hvor saunaen kortvarigt lukkes for adgang.

Ophold udenfor saunaen

I åbningstiden må man gerne tage ophold på de borde og bænke områder udenfor saunaen. Det er en privat grund og der skal tages hensyn til det omkringliggende samfund. Der må ikke indtages alkohol og skrald skal smides i skraldespande der er opstillet til det samme. 

Toilet adgang

Der er ikke adgang til toilet og det er ikke tilladt at besørge udenfor. 

Udmeldelse af fællesskabet

Udmeldelse af foreningen kan når som helst ske men der sker ikke refundering.